• Fundashon Instituto Splikami

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de ontwikkeling van jongeren en ouderen op zowel sociaal-, werk- als technologisch gebied. Dit willen we doen door het bieden van een omgeving/ruimte waar educatieve faciliteiten, waaronder mede begrepen, doch niet daartoe beperkt, het verzorgen van studiebegeleiding, presentaties, lezingen en workshops, alsmede het organiseren van projecten, die verband houden met het doel.

In het centrum wordt er getracht dit doel te bereiken door al datgene te verrichten ter verwezenlijking van de door haar gestelde doelstelling en daarbij alles wat voor het doel nuttig of nodig mocht zijn en/of daaraan verbonden of bevorderlijk kan zijn aan te wenden. Voor zover zulks niet in strijd is met de openbare en goede zeden.